WYBIERZ JĘZYK:

II Edycja konkursu fotograficzny "Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim

Temat konkursu

Tematem konkursu jest prezentacja efektów wdrażania funduszy europejskich oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu mieszkańców regionu dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, widzianych obiektywem aparatu.

Prace powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać realizowane i/lub zrealizowane projekty w ramach funduszy europejskich w województwie opolskim, poprzez przedstawienie np.:

 • Obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach funduszy europejskich na różnych etapach ich realizacji,
 • Ludzi zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i/lub uczestniczących w projektach i/lub korzystających z efektów wdrażania funduszy europejskich
 • Codziennego użytkowania obiektów i inwestycji dofinansowanych w ramach funduszy europejskich,
 • Innych działań prowadzonych w ramach projektu.

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Partnerem w konkursie jest biuro Pani Danuty Jazłowieckiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego.
Nagrody


Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Brukseli dodatkowo nagrodami w konkursie są aparat fotograficzny i akcesoria fotograficzne.

Cele Konkursu

 • Przedstawienie efektów wdrażania funduszy europejskich w województwie opolskim, tj.:
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013);
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
  • Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (PO WT RCz-RP);
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ);
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG);
 • Promocja funduszy europejskich poprzez popularyzację prac konkursowych wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Pełna informacja o konkursie dostępna jest na stronie: www.konkurs-foto.opolskie.pl

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1793 | 42843 | 3399501
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera