WYBIERZ JĘZYK:

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze – Lubrza 2008

    Dnia 15 czerwca br. odbyły się w Lubrzy  Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

    Sędziego Głównego zawodów funkcję pełnił  - st. kap. Wojciech Semeniuk

Sędziowie:

 • Karmelita A. – OSP Lubrza,
 • Wójtowicz S. – OSP Lubrza,
 • Światłowski Z. – OSP Dytmarów,
 • Twardowski W. – OSP Trzebina,
 • Urbański H. – OSP Trzebina,
 • Kubatek K. – OSP Dytmarów,
 • Kulesza A.- OSP Prężynka,
 • Rewucki R. – OSP Prężynka,
 • Hoinka J. – OSP Nowy Browiniec,
 • Gabrisz G. – OSP Nowy Browiniec.

 
    Komendanta zawodów funkcję pełnił Dh Karmelita Andrzej - Naczelnik OSP Lubrza, który złożył meldunek o gotowości rozpoczęcia Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych Wójtowi Gminy Lubrza Panu Stanisławowi Jędrusik, który dokonał ceremonii otwarcia zawodów.

 

Na zawody przybyli zaproszeni goście:

 • Mirosław Jelonek – Komendant Powiatowy PSP Prudnik,
 • Wojciech Semeniuk – PSP Prudnik,
 • Jerzy Korabik – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Lubrzy,
 • Ryszard Mikołajów – Komendant Gminny ZOSP w Lubrzy,
 • Prezesi i Naczelnicy poszczególnych jednostek OSP,
 • Lilla Gąsior – Sekretarz Gminy
 • Krzysztof Sobstel – Przewodniczący Rady Gminy,
 • Ryszard Barczyk – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy,
 • Radni Gminy Lubrza,
 • Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich gminy Lubrza.

 

W Lubrzy zawitali się również samorządowcy z Republiki Czech:

Antonin Budinsky – Starosta Vysoka

Franciska Tomanka – Starosta Lipian

Drużyny dobrowolnych hasicu z Mesto Albrechtice i Liptań z Republiki Czech.

Strażacy z Republiki Czech wystąpili gościnie w ćwiczeniach bojowych, pokazując odmienny styl wykonywania zadania.

    Spikerem prowadzącym zawody był Dyrektor GOKSiR P. Marian Gul członek OSP Dytmarów, który informował na bieżąco o przebiegu zawodów.

Wręczenia nagród i pucharów dokonali:

 • Wójt Gminy  - Stanisław Jędrusik,
 • Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl,
 • Z-ca Przewodniczącego RG – Ryszard Barczyk,
 • Komendant Powiatowej PSP – Mirosław Jelonek,
 • Prezes Zarządu ZOSP -  Jerzy Korabik,
 • Komendant Gminy – Ryszard Mikołajów.

Zawody zostały tradycyjnie zakończone strażacką grochówką przygotowaną przez OSP Lubrza.

 
Organizatorzy składają wszystkim jednostkom OSP podziękowanie za udział w zawodach i sportową rywalizację. KP PSP w Prudniku i OSP Lubrza za przygotowanie techniczne zawodów a przybyłym gościom i mieszkańcom gminy za gorący doping podczas zawodów.

Wyniki:

I Miejsce - Lubrza
II Miejsce - Dytmarów II
III Miejsce - Trzebina I
IV Miejsce - Trzebina II
V Miejsce - Dytmarów I
VI Miejsce - Nowy Browiniec
VII Miejsce - Prężynka

W kategorii MDP

I Miejsce - Nowy Browiniec
II Miejsce - Dytmarów
III Miejsce - Lubrza
IV Miejsce - Prężynka

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 370 | 33608 | 3390266
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera